महाराष्ट्र

शासन अनुदानित खाजगी आयुर्वेद व युनानी महाविद्यालयातील अध्यापकांना सातवा वेतन आयोग लागू

आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खालील महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले

*वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग*

शासन अनुदानित खाजगी आयुर्वेद व युनानी महाविद्यालयातील अध्यापकांना सातवा वेतन आयोग लागू.

*उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग*

सातारा येथे कर्मवीर भाऊराव पाटील समूह विद्यापीठ स्थापण्यास मान्यता.

*सार्वजनिक आरोग्य विभाग*

महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा योजना राज्यात राबविण्यासाठी सेवा पुरवठादाराबरोबर केलेल्या करारास मुदतवाढ देणार

*कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग*

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ नियोजन विभागास हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय.

*नगरविकास विभाग*

पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण विसर्जित. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात विलीनीकरण

*सहकार विभाग*

कोविड परिस्थितीमुळे सहकारी संस्थांचे सदस्य मूलभूत मतदानापासून वंचित राहू नये म्हणून अधिनियमात सुधारणा

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!